anpro.com.vn

Sân chơi trăm triệu cho sinh viên yêu thích logistics

hotline

Hotline: 0903 620 881

Booking
Support
Online Support
Cẩm Thảo
 + GIỚI THIỆU / ABOUT

Tên công ty

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH NHÂN
Trade name ANH NHAN TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED (ANPRO CO, LTD)

Địa chỉ trụ sở chính

42/3E Ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head office 42/3E Hamlet 4, Xuan Thoi Thuong Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Giấy phép

thành lập

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310829492 ngày 06 tháng 05 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp

Establishment license Business registration certificate No 0310829492,  issue on  May, 06th 2011 by the Department of Planning and Investment. Ho Chi Minh City

Ngành nghề

kinh doanh

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Dịch vụ đóng gói; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;  Chế biến và bảo quản rau quả; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Bán buôn thực phẩm;  Bán buôn gạo; Bán buôn đồ uống; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Trồng cây lâu năm; Trồng rau, màu; ...

Business Wholesale materia, other equipment installed in the building, packaging services, processing and preservation of fish and seafood products, processing and preservation all kind of fruits and vegetables; service activities after harvest; wholesale food, rice , beverage , metals and metal ores, wholesale of fabrics, garments, footwear, planting perennials, planting vegetables,  ...
Mã số

79-002-DG được cấp bởi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Công  ty đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam và các thị trường EU, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Braxin, Đài Loan …

Approval number 79-002-DG by National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD) The company qualified to ensure food hygiene and safety in accordance with Vietnam and the other market as EU, the U.S., South Korea, China, Japan, Brazil, Taiwan...
  CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY:

- Đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Ensure product quality, food safety and hygiene.
- Tiếp tục đầu tư tạo vùng nguyên liệu sạch cho hoạt động sản xuất của công ty.
- Continued investment in creating clean materials for the manufacturing operations of the company.
- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu và đặc biệt xây dựng thương hiệu Anh Nhân thành thương hiệu mạnh.
- Maintaining existing export markets, constantly expanding export markets and especially branding Anh Nhan become strong brand name.
- Từ năm 2013 phát triển thị trường nội địa.
- From 2013 to develop the domestic market.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, tiền lương và không ngừng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực giỏi, luôn có chính sách đãi ngộ tốt đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và công nhân lao động.
- Strengthening corporate management business , organizational and personnel work, wages and relentless training, attracting qualified staff, always good remuneration policy for staff leadership, staff management and workers.
- Xây dựng Công ty mang đậm bản sắc VĂN HOÁ VIỆT.
- Construction Company bearing deep VIETNAM CULTURE.

 

• CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG DÀI HẠN:

• STRATEGY  DEVELOPMENT MIDDLE  &  LONG TERM:

- Liên kết với các đơn vị nuôi trồng thủy sản, trồng rau quả nhằm tạo thành một quy trình sản xuất khép kín từ nguyên liệu đến sản xuất chế biến xuất khẩu.
- Links with other units aquaculture, planting vegetables to form a closed production process from raw materials to processing and export production.
- Đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên liệu chất lượng cao.
- Expanding the materials  area  to ensure  supply of high quality raw materials.

- Đến 2020 trở thành công ty hàng đầu VN trong sản xuất và kinh doanh rau, thuỷ sản.
- To 2020, become the leading company in Vietnam about production and business of vegetable, seafood.